2018 április 13. 10:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi pontot érinti:

Az 5.3 A támogatás mértéke, összege című fejezet kiegészült egy újabb táblázattal, így a települési önkormányzatok, illetve önkormányzati társulások esetében 85-95%, míg települési nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit szervezetek, illetve egyházi jogi személyek esetében 75-95% a támogatási intenzitás járási besorolástól függően.