2017 június 22. 12:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A helyi identitás és kohézió erősítése” című (TOP-5.3.1-16 kódszámú) felhívás.

1.    A Felhívás 1.1. pontjában az alábbi szövegrészek kiegészítésre kerültek:
-    „Az EFOP-1.3.1.-15-2016-00001 azonosító számú kiemelt projekt biztosítja (átfogóan) a közösségfejlesztési programok módszertanát és egy pénzügyileg fenntartható mentorhálózatot – amely a kiemelt projekt fizikai zárásáig áll rendelkezésre –, illetve az EFOP finanszírozza a több megyében megvalósuló közösségfejlesztési programokat és az oktatási típusú intézkedések módszertanát.”
-    „helyszíni mentorálás, tanácsadás: a közösségfejlesztési folyamatot, a partnerségi együttműködést (közösségi tervezést) a helyszínen nyomonköveti, szakmailag-módszertanilag támogatja egy, a közösségfejlesztés, közösségi tervezés területén tapasztalattal rendelkező szakember (az ún. kulturális közösségfejlesztő mentor)”
-    informatikai folyamatkövetés-támogatás a Cselekvő közösségek projekttel való kapcsolódás vonatkozásában: a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt Online vezetői információs és monitoring rendszer (OVIMOR) felületének használata.
2.    A Felhívás 3.1.1. fejezetének A. 4. alpontja pontosításra került. Új dokumentum létrehozása kizárólag az egyéb, a településnek vagy a térségnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához illeszkedő stratégiai dokumentum esetében lehetséges.
3.    A Felhívás 3.4.1.1. fejezetének A. 3. pontja a közösségfejlesztési folyamat léptékére vonatkozóan kiegészítésre került.
4.    A Felhívás 3.4.1.1. fejezetének A. pontja kiegészült az alábbival: „A „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által biztosított Online vezetői információs és monitoring rendszer (OVIMOR) a http://cselekvokozossegek.hu/ weboldalon keresztül érhető el. Az OVIMOR rendszerbe való adatfeltöltések megtörténtéről a kiemelt projekt igazolást állít ki, melyet a kedvezményezetteknek a mérföldkövekhez benyújtani szükséges.”
3.    A Felhívás 3.4.1.1. fejezetének B. 1. pontja pontosításra került az alábbi szövegrésszel: „A helyi cselekvési tervet célterületenként szükséges elkészíteni.”
4.    A Felhívás 3.4.1.1. fejezetének B. 5. c. alpontja kiegészült az alábbival: „A megyei mentorirodák és mentorok elérhetőségei a http://cselekvokozossegek.hu/mentorhalozat/mentorirodak/ weboldalon keresztül érhetőek el.”
5.    A Felhívás 3.4.1.1. fejezetének B. 5. e. alpontja módosításra került, kiegészült a Közösségfejlesztő animátor OKJ képzéssel és a Közösségszervező BA szakkal.
6.    A Felhívás 3.4.2. fejezetében az alábbi módosítások történtek:
-    az 1. mérföldkőnél szereplő szövegrész pontosításra került,
-    a 2. mérföldkőnél csatolandó dokumentumok köre kiegészült az aktualizált költségvetéssel,
-    a 3. mérföldkőből törlésre kerültek az aktualizált OVIMOR feltöltések.
7.    A Felhívás 3.7.1. fejezete kiegészült az alábbi mondattal: Az indikátorok definíciója megtalálható jelen felhívás 8. fejezet E) pontjában, illetve a TOP indikátor adatlapok között, a https://www.palyazat.gov.hu/node/57573 felületen.
8.    A Felhívás 5.7. fejezetében az alábbi bekezdés kiegészítésre került: „A közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása önállóan támogatható tevékenységre minimum 15 millió Ft, maximum 40 millió Ft összeg számolható el célterületenként (település(ek), településrész). További tevékenységek megvalósítása esetén és a célcsoport nagyságának (500-15 000 fő) függvényében a projektméret kb. 15-55 millió Ft lehet. Ha több célterület is meghatározásra kerül a projektben, abban az esetben a projektméret igazodik ahhoz, figyelembe véve a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében meghatározott minimum és maximum igényelhető támogatási összeg mértékét.”
9.    A Felhívás 6.1. fejeztében pontosításra kerültek az árajánlatok csatolására vonatkozó elvárások. Továbbá pontosításra került a Helyzetjelentés, a Közlekedésbiztonsági programhoz kapcsolódóan a programok tematikájának, a közlekedésbiztonsági tevékenységek és kapcsolódó költségterv bemutatása, az Integrált Településfejlesztési Stratégia, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi Program benyújtási formájával kapcsolatos elvárás.
10.    Módosult a Felhívás mellékletét képező „Segédlet a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez” c. dokumentum. A bevezető szövegrésze kiegészült az alábbiakkal:
„Egy támogatási kérelemben egy vagy több célterület is kijelölésre kerülhet, így lehetőség van arra, hogy egy megalapozó dokumentumban több célterület is bemutatásra kerüljön, külön-külön bemutatva az egyes célterületekre vonatkozó adatokat, pl.: célterület elhelyezkedése, helyzetértékelés, célterület célcsoportja. Fontos azonban, hogy a célterület(ek)re vonatkozó információk egyértelműen meghatározásra kerüljenek.”
„Amennyiben több célterület is meghatározásra kerül a megalapozó dokumentumban, a célterületek bemutatásához szükséges mértékben a terjedelemi korlát meghaladható.”
11.    Módosult a Felhívás mellékletét képező Módszertani Útmutató Segédlet a közösségfejlesztési folyamatok költségeinek tervezéséhez c. mellékletének a 6.1.3 pontja.