2017 december 7. 11:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEHOP-5.3.2-17 kódszámú) felhívás.

A Felhívás 4.3. fejezete (A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja) kiegészült egy új (2017. év 12. hó 20. nap) értékelési határnappal.

A Felhívás 4.4.2 fejezet 1. pontját (Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok) érintően törlésre került az alábbi nem hiánypótoltatható szempont:

„A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat arról, hogy a 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatályba lépésének napján eredményes közbeszerzési eljárással rendelkezik/nem rendelkezik a támogatási igény szerinti projektre vonatkozóan.”

A Felhívás 6.2. fejezetet (A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája) érintően törlésre került alábbi pont:

„Nyilatkozat az elszámolható költségek finanszírozási módjára vonatkozóan”

A felhívás 8. fejezetben (A Felhívás szakmai mellékletei) felsorolt mellékletek közül törlésre kerültek az alábbiak:

„Nyilatkozat finanszírozási módról (Word formátum)”

Nyilatkozat közbeszerzésekről (Word formátum)”