2017 május 29. 15:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEHOP-5.3.2-17 kódszámú) felhívás. A módosítás az Energetikai és Gazdasági Tanulmány (EGT) című melléklet Többletköltség számítás és Indikátorok munkalapját érinti.
  • A szilárd biomassza alapú rendszerek megvalósítására vonatkozó támogatási kérelmek esetében, az EGT melléklet többletköltség számítás munkalapja szerinti korrekciós tényező egy további minimum 0,62 értékű együtthatóval korrigálható oly módon, hogy az így kiszámított korrekciós tényező összege nem lehet kevesebb 1,1-es értéknél.
  • Valamennyi projektet érintően az Indikátorok munkalapon lévő „Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése” indikátor esetében a számítási módszertan kiegészült az egyes ÜHG komponenseket érintően egy 1,124-es szorzóval, arra való tekintettel, hogy a tervezett projektek szerinti megújuló hőtermelés egy földgáz alapú hőtermelést vált/váltana ki, amelynek átlagos hatásfoka 89%, fajlagos tüzelőanyag-felhasználása 1,124 GJgáz/GJhő értékkel jellemezhető.