2017 május 16. 10:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című (KEHOP-5.3.2-17 kódszámú) felhívás. A módosítás az Energetikai és Gazdasági Tanulmány (EGT) című melléklet többletköltség számítás munkalapját érinti.

A mélységi geotermikus projekt megvalósítására vonatkozó támogatási kérelmek esetében, amelyek három kutas (1 termelő és 2 visszasajtoló kút) termálrendszerben a geotermális fluidum teljes visszasajtolására tesznek vállalást és a projekt a pannon homokkő rezervoárt érintően valósul meg, az EGT melléklet többletköltség számítás munkalapja szerinti korrekciós tényező egy további minimum 0,431 értékű együtthatóval korrigálható oly módon, hogy az így kiszámított korrekciós tényező összege nem lehet kevesebb 1,15-ös értéknél.