2016 május 10. 16:15
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Éves Fejlesztési Keretének változásaival összhangban módosításra került a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-6.1.3-15 kódszámú) felhívás és területspecifikus mellékletei.

A felhívás az alábbiak szerint módosult:

Az 1.2 A rendelkezésre álló forrás fejezetben módosításra került a tervezett keretösszeg és becsült támogatástartalma.

A 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek fejezet C) a) pontjában pontosításra került a felsorolás.

A 3.3.1 A projekt megkezdése alfejezet kiegészítésre került a záró kifizetési igénylés benyújtásának határidejével.

A 3.8 Önerő fejezet nem releváns részei törlésre kerültek.

A 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend fejezet kiegészítésre került.

Az 5.4. Előleg igénylése pontban módosításra került az igénybe vehető maximális előleg mértéke.

Az 5.5 Az elszámolható költségek köre fejezet kiegészült az egyszerűsített elszámolási módra vonatkozó rendelkezéssel.

Az 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezetben megjelölésre került az elszámolhatóság kezdete és vége, valamint a saját teljesítésre vonatkozó rendelkezéssel.

Az 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások fejezetben feltüntetésre kerültek az egyszeri elszámolásra és szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra vonatkozó rendelkezések.

A 8. A) Területspecifikus mellékletek pont Békéscsaba és Szolnok területspecifikus mellékletével kiegészítésre került.

Az alábbi megyei jogú városok területspecifikus mellékleteiben történtek módosítások:

 

         Debrecen

         Eger

         Pécs

         Szombathely

Emellett Békéscsaba és Szolnok vonatkozásában új területspecifikus mellékletek váltak elérhetővé.