2016 május 4. 16:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-1.1.3-15 kódszámú) felhívás keretösszege és Veszprém megye területspecifikus melléklete.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a TOP-1.1.3-15 felhívás

•    1.2 pontjában módosult a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, valamint a becsült támogatástartalom.
•    4.4 pontjában megjelenítésre került a hiánypótlás lehetősége, valamint, hogy szakaszos elbírálással történik a döntéshozatal.
•    5.7 pontban szabályozásra került, hogy a felhívás keretében egyszeri elszámolásra, valamint szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Veszprém megye területspecifikus mellékletének módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    A melléklet 1.2 pontjában:

•    A teljes rendelkezésre álló keretösszeg, összes elszámolható költség alapon a korábbi 500 millió Ft-ról 1000 millió Ft-ra emelkedett.
•    A devecseri, a pápai és a sümegi járások számára elkülönített indikatív keretösszege a korábbi 250 millió Ft-ról 500 millió Ft-ra emelkedett.
•    Minden megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg a korábbi 250 millió Ft-ról 500 millió Ft-ra emelkedett. 

2.    A melléklet 4.3 pontjában a támogatási kérelmek benyújtási határideje 2016. május 17-re módosult.

3.    A melléklet 5.1 pontjában a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 500 millió Ft-ra nőtt.

4.    A melléklet 5.2 pontjában az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 500 millió Ft-ra emelkedett.