2017 július 21. 10:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-6.1.3-16 kódszámú) felhívás.
• Módosult a Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok pont 3. Tartalmi értékelési szempontok alpontja az alábbi előírás vonatkozásában:
 
„amennyiben a projekt valamely értékelési szempontja „részben megfelelt” vagy a táblázat nem vastagon szedett szempontjaiban a projekt „nem felelt meg” minősítést kap, abban az esetben az irányító hatóság a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósítás támogatására támogatási szerződést köthet és projektfejlesztést kezdeményezhet;”