2017 december 27.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-1.1.3-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

A Felhívás 1.2 Rendelkezésre álló forrás pontjában a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon 13,389 milliárd Ft-ra módosult.

A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pont utolsó előtti mondata az alábbira módosult:

„Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.”

A Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontjában az egyszerűsített költségelszámolás szabályozásában a projektmenedzsment saját tulajdonú gépjármű használat költségelszámolása az alábbiak szerint került pontosításra:

„Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) rögzíti. Az elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezete 6. pontját kell figyelembe venni.”

A Felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek köre pontja az alábbiak szerint változott:

  • a 3. alpontban „banki és pénzügyi költségek (kivéve a kötelező elkülönített bankszámla nyitás és vezetés költsége), kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek”-re módosult,
  • törlésre került a „működési és általános költségek (rezsi)”,
  • kiegészítésre került a „mezőgazdasági vontatók beszerzése” költséggel.

 

Vas megye területspecifikus mellékletében módosult a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, valamint új benyújtási szakasz került beemelésre.