2017 július 31. 16:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-1.1.3-16 kódszámú) felhívás.
  • A Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás pontjában a Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 666,046 millió Ft-ra emelkedett.
  • Módosult a Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pont 14. alpontja az alábbiak szerint:

„Elvárás, hogy legkésőbb az első mérföldkőig a teljes műszaki dokumentációval együtt csatolásra kerüljön olyan tételes tervezői költségvetés is, amely az egyes tételek esetében a tervező által megjelölt normagyűjtemény kódjait is tartalmazza.”

  • Törlésre került a Felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája pontjából a „Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben releváns)” c. melléklet.
  • A Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei pontja és a területspecifikus mellékletek köre kiegészült Veszprém megyével (TOP-1.1.3-16-VE1).
  • Módosultak a Baranya megyei területspecifikus melléklet (TOP-1.1.3-16-BA1) 1.2, 5.2. és 5.3. pontjai a Siklósi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg, illetve a 1321/2016 (VII.1.) Korm. határozat 1. sz. mellékletében rögzített Baranya megye területére eső települések számára elkülönített indikatív keretösszeg vonatkozásában.
  • Módosultak a Komárom-Esztergom megyei területspecifikus melléklet (TOP-1.1.3-16-KE1) 1.2, 5.2. és 5.3. pontjai a teljes rendelkezésre álló keretösszeg, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege, illetve a támogatás maximális mértéke vonatkozásában.