2017 június 16.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-1.1.3-16 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a módosítások az alábbi pontokat érintik:

1.    A Felhívás 3.6.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek pontja az alábbiak szerint módosul:

„Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF c. dokumentum  7. pontjában foglaltaknak megfelelően rendezett tulajdoni viszonyait a támogatást igénylő biztosítja, igazolja – az ÁÚF vonatkozó rendelkezéseitől eltérően - legkésőbb a 2.  mérföldkő teljesítéséig.”

2.    Módosításra került a Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok pontjában található értékelési táblázat az alábbi szempontok vonatozásában:

•    Módosult az „Illeszkedés a TOP céljaihoz” címszó alatti1.3. értékelési szempont az alábbiak szerint:
„Kiemelt projekt esetében a támogatási kérelem tartalma megfelel az illetékes területi szereplő által, a vonatkozó Integrált Területi Programban meghatározott, és a TOP Monitoring Bizottsága által jóváhagyott területi kiválasztási kritériumoknak és az illeszkedés minden kiválasztási kritérium vonatkozásában külön ismertetésre került, az illeszkedés mindezek alapján igazolt.”

•    Pontosításra került a „Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság” címszó alatt a 2.9. értékelési szempont:
„A projekt megfelel a Felhívás 3.4 projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pontjában előírtaknak.”

3.    A Felhívás 5.5. Elszámolható költségek köre pontjában, a 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén szükséges költségtípusok közül törlésre került a Projekt-előkészítés költségtípusra vonatkozó 4,2%-os korlát.

4.    Törlésre került a Felhívás 6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája pontjából a kötelezően csatolandó, hiánypótoltatható mellékletek közül az „Igazolás a kérelem tárgyát jelentő projektjavaslatnak az illetékes területi szereplő által meghatározott területi kiválasztási kritériumoknak való megfelelőségéről” c. melléklet.

5.    Módosultak az alábbi területspecifikus mellékletek:

•    Baranya megye területspecifikus melléklete (kiemelt) 4.1. Támogatást igénylők köre pontjában a konzorciumi partnerek köre kiegészült a helyi önkormányzattal (GFO 321).
•    Bács-Kiskun és Somogy megyék területspecifikus mellékletei 4.3 pontjában a benyújtási határidő 2017. augusztus 15-re módosult.
•    Vas megye területspecifikus melléklete 4.3 pontjában a benyújtási határidő 2017. július 14-re módosult.

6.    További formai módosítás történt a Felhívás 4.4.2. pontjában.