2017 december 22.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című (TOP-5.1.2-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    A Felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás pontja módosul 10.490 milliárd Ft-ra.
2.    A Felhívás 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása pontja kiegészül az előkészítési költségeknek csekély összegű támogatásként való elszámolásával.
3.    A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja esetében törlésre kerül a mérföldkövekhez kapcsolódóan kifizetési igény benyújtásának kötelezettsége.
4.    A Felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése pontja kiegészül az alábbiakkal:
•    „A 3.2. pont szerinti uniós állami támogatási kategóriával támogatott tevékenységhez kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek – figyelemmel az uniós állami támogatási szabályokra – kizárólag a csekély összegű (de minimis) támogatás keretében számolhatók el.”
•    valamint a 3.5.1. pont harmadik bekezdésben adminisztratív változtatás történt, tartalmi szabályozást nem érintve.

5.    A Felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege pont kiegészül az alábbiakkal: „A megítélt támogatás csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-a”.