2016 augusztus 19. 11:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című (GINOP-7.1.3-15 kódszámú) felhívás 5.8 és 6. fejezetei a mai nappal az alábbiak szerint módosultak:

Az 5.8. Nem elszámolható költségek köre c. fejezet kiegészítésre került: Nem elszámolható költség a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések költsége, amennyiben a felhívás 6.6. pontjának megfelelően nincs alátámasztva 3 db árajánlattal.

A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája c. fejezet 2. Közbeszerzés és 6. Árajánlat pontja az alábbi feltételekkel egészült ki:

a)       Amennyiben a költségvetés tartalmaz olyan tételeket, mely közbeszerzés útján kerül beszerzésre, abban az esetben nyilatkozat csatolása szükséges arra vonatkozóan, hogy az adatlapon feltüntetett költségtételek közül pontosan melyik szerepel a csatolt Közbeszerzési tervben.

b)       A közbeszerzésre kerülő tételek esetében is szükséges egy árajánlat benyújtása, mely alátámasztja a tervezett költségvetést.

A költségtételek alátámasztására 3 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő árajánlat fogadható el. Amennyiben a hiánypótlást követően sem áll rendelkezésre az adott költségtétel vonatkozásában a 3 db, formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő árajánlat, akkor az a költségtétel nem elszámolható költségnek minősül, így azzal a projekt elszámolható összköltsége csökkentésre kerül.