2016 július 18. 16:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című (GINOP-7.1.3-15 kódszámú) felhívás 3.1.1. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása, 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre és 5.4 Előleg igénylése fejezetei a mai nappal módosultak az alábbiak szerint:

3.1.1. és 4.2. fejezet: Sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatási kategória került be a felhívásba.

5.4. pont: Jelen Felhívás keretében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) és (3) és (3a) és (3b) bekezdéseinek előlegre vonatkozó szabályainak módosítása alapján központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett a támogatási összeg 100%-át igényelheti előlegként a korábbi 50% helyett.