2018 augusztus 8. 15:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása” című (EFOP-2.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A Felhívás érintett pontja

Eredeti szövegezés

Módosított szövegezés

Felhívás 5. oldala

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

A projekt megvalósítása során az alábbi 4 mérföldkövet szükséges tervezni, a mérföldkő eléréséhez tervezett dátum megadásával. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

1. mérföldkő: rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a projekt megkezdésétől számított  legkésőbb: 3 hónapon belül

2. mérföldkő: a kivitelezések készültségi foka eléri a legalább 60%-ot legkésőbb:  projekt megkezdésétől számított 20 hónapon belül

3. mérföldkő: kivitelezések sikeres műszaki átadása-átvétele és az intézmények NMr.-ben meghatározott tárgyi-környezeti feltételeinek biztosítása érdekében a beszerzések teljesültek legkésőbb: projekt megkezdésétől számított 30 hónapon belül

4. mérföldkő: használatba vételi, az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítása a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés megszerzése érdekében és egyéb szak-hatósági engedélyek iránti kérelem bemutatása, projekt fizikai befejezésére

A projekt megvalósítása során legalább 2 mérföldkövet szükséges tervezni, a mérföldkő eléréséhez tervezett dátum megadásával. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

1. mérföldkő: rendelkezik a kivitelezéshez szükséges engedélyekkel, valamint a kapcsolódó (köz)beszerzések kiírásra kerültek a projekt megkezdésétől számított  legkésőbb: <<tervezett dátum>>

2. mérföldkő: használatba vételi, az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek biztosítása a határozatlan idejű szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés megszerzése érdekében és egyéb szak-hatósági engedélyek iránti kérelem bemutatása, projekt fizikai befejezésére

 

A fenti két mérföldkő mellett a kedvezményezettnek szükséges mérföldkövet/mérföldköveket terveznie a kivitelezések műszaki-átadás átvételéhez igazodóan. Azon projektek esetében, ahol a kedvezményezett 2018. december 31-ig vállal indikátor teljesítést, ott kötelező egy mérföldkőhöz kötött beszámolót benyújtani 2018. december 21-ig az indikátor teljesüléséről.

3.5.2 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei / Számlaösszesítők alkalmazása

Standard vagy egyszerűsített kiválasztási rendben: az 500 ezer Ft-nál kisebb támogatási összegű utófi-nanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani

Standard vagy egyszerűsített kiválasztási rendben: 2 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

 

Közbeszerzéssel érintett költségek összesítőn történő elszámolása esetén a költségekhez tartozó vállalkozási szerződést a monitoring és információs rendszerben rögzíteni kell, és a költséggel össze kell rendelni.