2020 február 6. 13:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ifjúsági Garancia Program” című (GINOP-5.2.1-14 kódszámú) felhívás módosult az alábbi pontokban:
  1. a felhívás 3.7.1. pontjában szereplő táblázatban az Ifjúsági Garanciához kapcsolódóan az NGM által megvalósított program keretében 25 éven aluli fiatal NEET (nem foglalkoztatott, oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben tanulmányokat nem folytató) résztvevők indikátor célértéke az OP-val összhangban 122 000 főre módosult;
  2. a felhívás több pontján a www.szechenyi2020.hu” „www.palyazat.gov.hu-ra módosult;
  3. a felhívás 5.7 pontjában a „fenti korlátok közötti átcsoportosítás nem megengedett a támogatást igénylők számára. Jelen Felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.” szövegrész „Jelen Felhívás keretében a fenti táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.” szövegre módosult;
  4. végezetül a felhívás 7 pontja kiegészült az alábbi mondattal: „A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve a kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és jogalapok mentén.”