2020 június 10. 14:00
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése” című felhívás az alábbiak szerint módosult:

A felhívás 3.7.1 pontja tovább módosult az alábbiak szerint:

Operatív program szinten a 1a) beruházási prioritás alatt 2023-ra teljesítendő célérték.

 

A felhívás 3.8 pontja az alábbiak szerint módosult:

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.