2020 július 29. 11:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című (TOP-6.1.5-16 kódszámú) felhívás
A Felhívásban módosultak a www.szechenyi2020.hu hivatkozások megnevezései www.palyazat.gov.hu-ra.
2.       A Felhívás 1.2. pontjában módosult a rendelkezésre álló keretösszeg.
3.       A Felhívás 3.5.2. pontjában a pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határidejéhez és a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló időtartamhoz kapcsolódóan külön-külön lábjegyzet került beszúrásra az alábbi szöveggel:
„A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a végrehajtási határidők meghosszabbításra kerültek azon szerződések esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének határideje 2020.03.11-e utáni és a kedvezményezett nyilatkozata értelmében az eredeti határidők meghosszabbíthatóak.
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított határidőkre a hosszabbítás nem vonatkozik.”
Továbbá kiegészült a hivatkozott pont alábbi bekezdéssel:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott egyes eljárási határidők, így a projektvégrehajtás határideje is – jogszabályi rendelkezéssel – három hónappal meghosszabbításra került. Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási lehetőséggel ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek mellett is tudja teljesíteni kötelezettségeit. Minden esetben a kedvezményezett hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza.”
4.       A Felhívás 5.4. pontja módosult, kiegészítésre került az alábbi mondatokkal:
„A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának adott időállapot szerinti releváns rendelkezése határozza meg.”
5.       A Felhívás 5.5. pontjában módosult az egyszerűsített elszámolási módra vonatkozó elvárások.
6.       Az Felhívás 5.6. pontjában módosultak a piaci ár igazolásának szabályai, valamint kiegészítésre került a piaci ár kedvezményezetti tájékoztatójának elérhetőségével.
7.       A Felhívás 7. pontja kiegészítésre került a GDPR szabályozással.
8.       Módosult Nyíregyháza Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének 4.3. pontjában a benyújtási határidő záró dátuma.
9.       Módosult Veszprém Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg, 5.2. pontjában a projekt elszámolható összköltsége, és 5.3. pontjában az igényelhető támogatás maximum összege 2700 millió Ft-ról 3200 millió Ft-ra.