2017 december 22.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című (TOP-6.1.5-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét az alábbi módosításokra:

1)    Módosult a Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg.

2)    A Felhívás 3.4.2. pontjában módosult az alábbi rész: „Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni, valamint kifizetési kérelmet kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez. A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő tizenöt napon belül köteles időközi kifizetési igénylést benyújtani.”
Helyette: „Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.”

3)    A Felhívás 5.5. pontjában a magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használatának esetére vonatkozó előírások módosultak az alábbiak szerint:
„Az elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezetének 6. pontját kell figyelembe venni.”

4)    Módosult a Felhívás 5. sz. mellékletét képező „Iránymutatás közúti biztonsági audit készítéséhez” c. dokumentum. Pontosításra kerültek az közúti biztonsági audit elvégzésének az esetei.

5)    Salgótarján MJV területspecifikus mellékletében módosul:
-    1.2. pontban a rendelkezésre álló keretösszeg,
-    5.2. pontban a projekt elszámolható maximális összköltsége,
-    5.3. pontban a támogatás maximum összege,
570 millió Ft-ról 512,2 millió Ft-ra.

6)    Győr MJV területspecifikus mellékletében módosul:
-    1.2. pontban a rendelkezésre álló keretösszeg,
-    5.2. pontban a projekt elszámolható maximális összköltsége,
-    5.3. pontban a támogatás maximum összege,
1 150 millió Ft-ról 480 millió Ft-ra.