2020 december 4. 11:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című (TOP-1.3.1-16 kódszámú) felhívás.
1. Módosult a Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg.
2. A Felhívás 3.5.2. pontjában az 5. és 6. sz. lábjegyzet módosításra került, továbbá törlésre került az alábbi bekezdés:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott egyes eljárási határidők, így a projektvégrehajtás határideje is – jogszabályi rendelkezéssel – három hónappal meghosszabbításra került. Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási lehetőséggel ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek mellett is tudja teljesíteni kötelezettségeit. Minden esetben a kedvezményezett hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza.”
3. A Felhívás 4.4.2. 1. a) nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériuma esetében az alábbi lábjegyzet törlésre került: „A papír alapú nyilatkozat benyújtása esetében kivételt jelent a koronavírus miatti veszélyhelyzet, amelyet releváns területspecifikus melléklet 4.3 pontja részletesen szabályoz.”
4. A Felhívás 5.4. pontjában az előleg igénylés alábbi mondata módosult: „A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának adott időállapot szerinti releváns rendelkezése határozza meg az új koronavírus járványra meghirdetett kormányzati intézkedésekkel összhangban.”
Helyette: „A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának adott időállapot szerinti releváns rendelkezése határozza meg.”
Továbbá módosult a 9. sz. lábjegyzet, illetve új 10. sz. lábjegyzet került beszúrásra.
5. A Felhívás 5.5. Egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó előírások I. A) pontja kiegészítésre került az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendeletre való hivatkozással.
6. A Felhívás 5.6. és 6.2. pontjából törlésre került az alábbi bekezdés: „Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolhatósághoz szükséges, a veszélyhelyzetben be nem kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ részére. Szabálytalansági gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH, közreműködő szervezet bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a veszélyhelyzet hatálya alatt is.”
7. A Felhívás 8. A) pontja kiegészítésre került Zala megye területspecifikus mellékletével, mely új mellékletként kerül meghirdetésre.