2017 december 27.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című (TOP-1.3.1-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét az alábbi módosításokra:

1) Módosult a Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg.

2) A Felhívás 3.4.2. pontjában módosult az alábbi rész: Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni, valamint kifizetési kérelmet kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez.”

Helyette: Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.”

3) A Felhívás 5.5. pontjában a magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használatának esetére vonatkozó előírások módosultak az alábbiak szerint:

 „Az elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezetének 6. pontját kell figyelembe venni.”

4) Módosult a Felhívás 4. sz. mellékletét képező „Iránymutatás közúti biztonsági audit készítéséhez” c. dokumentum. Pontosításra kerültek az közúti biztonsági audit elvégzésének az esetei.

5) Tolna megye területspecifikus mellékletében új benyújtási szakasz került meghatározásra.

A kitöltőprogram módosítására a későbbiekben kerül sor.