2020 július 29. 15:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című (TOP-1.3.1-15 kódszámú) felhívás

A Felhívás 1.2. pontjában módosult a felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg.
2.       A Felhívás 3.3.2. pontjában a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartamhoz és a projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határidejéhez kapcsolódó lábjegyzet módosult az alábbira: „A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a végrehajtási határidők meghosszabbításra kerültek azon szerződések esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének határideje 2020.03.11-e utáni és a kedvezményezett nyilatkozata értelmében az eredeti határidők meghosszabbíthatóak. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított határidőkre a hosszabbítás nem vonatkozik.”
3.       A Felhívás 4.4. 1. a) pontjának lábjegyzete („A papír alapú nyilatkozat benyújtása esetében kivételt jelent a koronavírus miatti veszélyhelyzet, amelyet releváns területspecifikus melléklet 4.3 pontja részletesen szabályoz.”)  törlésre került.
4.       A Felhívás 5.4. pontjában módosult:
•        a támogatási előlegre vonatkozó alábbi mondat: „A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának adott időállapot szerinti releváns rendelkezése határozza meg.”
•        „A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében” lábjegyzetek helyett megjelenő szöveg: „A 293/2020 (VI. 17.) Korm. rendlelt értelmében a megemelt támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a 2021. január 1-ét megelőzően benyújtott előlegigénylésekre kell alkalmazni.”
5.       A Felhívás 5.6. és 6. pontjából törlésre került az alábbi bekezdés: „Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolhatósághoz szükséges, a veszélyhelyzetben be nem kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ részére. Szabálytalansági gyanú, vagy kockázatok mérlegelése során az IH, közreműködő szervezet bekérheti a szükséges alátámasztó dokumentumokat a veszélyhelyzet hatálya alatt is.”
6.       A Felhívás 5.7. pontja kiegészítésre került az alábbival: „Az ingatlanvásárlás költségtípusra a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani.”
7.       Módosult Jász-Nagykun-Szolnok megye területspecifikus mellékletének 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg, 5.2. pontjában a projekt elszámolható összköltsége, valamint 5.3. pontjában az igényelhető támogatás maximum összege.