2017 május 23. 09:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című (TOP-1.4.1-16 kódszámú) felhívás.
 1. A Felhívás 3.4.1.2 pontja kiegészült az alábbival: „A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.”
 2. A Felhívás 5.4. pontja kiegészült az alábbival: „Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg. A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.”
 3. A Felhívás 5.5 pontjában a 200 millió Ft elszámolható összköltséget nem meghaladó projektek esetében alkalmazandó egyszerűsített elszámolás esetében pontosításra került, hogy ez a százalékos átalány alkalmazását jelenti, valamint a projektmenedzsment tevékenység esetében az elszámolhatóság feltétele a záró kifizetési igénylés benyújtására módosult.
 4. Módosult a Felhívás 5.6 pontjában a piaci árak igazolására vonatkozó szabályozás.
 5. A Felhívás 5.6. pontja kiegészült az E-beszerzés használatára vonatkozó alábbi szövegrésszel:

„A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek.

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.”

 1. A Felhívás 5.8. Nem elszámolható költségek köre pontja kiegészítésre került az alábbival: „Minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően nem alátámasztott”.
 2. A Felhívás 6.1 pontjában a csatolandó mellékletek köre kiegészítésre került az alábbiakkal:

Likviditási terv

  1. A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 darab árajánlat, vagy műszaki terv/műszaki leírás.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).

 1. Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység esetében tervezői költségbecslés.
 2. Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.
 1. A Felhívás 7. sz. mellékleteként megjelent „Költség-haszon elemzés sablonok és útmutató” c. melléklet törlésre került, mivel az aktuális dokumentum csomag feltöltésre került a szechenyi2020 honlapon a TOP általános mellékletei közé. https://www.palyazat.gov.hu/node/54861
 1. Módosult Békés megye területspecifikus mellékletében az „Ipari- és turisztikai potenciált növelő fejlesztési program számára elkülönített indikatív keretösszeg (Gyulai, Békéscsabai, Békési, Gyomaendrődi, Szeghalmi járások)” forrásfelhasználási módhoz kapcsolódó maximum igényelhető támogatási összeg 50 millió Ft-ról 200 millió Ft-ra.