2018 június 20.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című (GINOP-5.2.7-17) felhívás módosult az alábbi pontokban:

I.    A Felhívás 4.3 pontjában a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyminisztériumra módosult az alábbiak szerint:
„A cégszerűen aláírt nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.„

II.    A felhívás 5.6 az elszámolhatóság további feltételei pont w) alpontjában a személyi jellegű költségek összesítője foglalkoztatási támogatás összesítőjére módosul:

„w)  Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:
-    kis támogatástartalmú összesítője azon forintban kiállított számlák esetén, ahol a számla támogatástartalma nem haladja meg az 500 000 forintot, valamint az adott költség más költségösszesítőbe nem sorolható
-    anyagköltség összesítő a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség esetében
-    foglalkoztatási támogatás összesítője a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei esetében”