2018 július 11. 13:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

    A felhívás 8. pontja (Szakmai mellékletek) kiegészült a 14. számú Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról című melléklettel.
        A felhívás 3.4.1.1 B) 9. pontja előírja, hogy a Kedvezményezett köteles a támogatási kérelem benyújtásától kezdődően a minimális jogosultsági feltételként előírt, legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig, továbbá a támogatást igénylő az Üzleti Terv II/2. pontjában vállalást tehetett arra vonatkozóan, hogy a működtetési időszak 4. év végére a támogatási kérelem benyújtásakor igazolt STÉ értéket megnöveli. Ezek igazolására – a felhívás 4.1. pontjában megjelölteken túl - a 14. számú melléklet is felhasználható, amellyel olyan területre vonatkozó STÉ érték is igazolható, amely a TERA kérelemben nem szerepel.
    A felhívásban korábban szereplő Támogatói Okirat „kézbesítése” meghatározás helyett a továbbiakban a Támogatói Okirat „hatályba lépését” meghatározást tartalmazza a felhívás.
    A fenti módosításokkal összhangban módosul a 9. számú melléklet (Jogkövetkezmények), 13. számú melléklet (Szakmai beszámoló ) valamint a Támogatói Okirat is.