2019 június 6. 15:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja

Módosult a 13. szakmai melléklet 2. e. pontja:    A felhívás 4.4.2.3. fejezet 3.3. alpontja szerint tett kötelezettségvállalás igazolása: meghatározásra kerültek a mezőgazdasági erőgép/traktor - teljesítménykategória szerinti - dízelmotor kipufogógáz emissziós határértékei.

Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy vállalt kötelezettségüket akkor teljesítik, ha a vásárolt mezőgazdasági erőgép/traktor dízelmotor kipufogógáz emissziós határértékei nem haladják meg a táblázatban szereplő, az adott teljesítménykategóriához tartozó kibocsájtási határértéket.

A mezőgazdasági erőgép/traktor dízelmotor kipufogógáz emissziós kibocsájtási szintjének igazolására  elsődlegesen a mezőgazdasági erőgép, traktor megfelelőségi nyilatkozata (COC) alkalmas. A megfelelőségi nyilatkozatot a járművel együtt térítésmentesen a vevő rendelkezésére kell bocsátani, illetve a jármű gyártási dátumát követő tíz éven keresztül a járműgyártó köteles kiadni a megfelelőségi nyilatkozat másodpéldányát a jármű tulajdonosának kérésére.  A megfelelőségi nyilatkozat emissziós értékeket tartalmazó táblázatban az NRSC (meleg üzemi vizsgálat) adatait kell figyelembe venni.

A mezőgazdasági erőgép/traktor forgalmi engedélye tartalmazza (’P.2’ mező) a legnagyobb leadott teljesítmény (kW) értéket, az ehhez a teljesítményértékhez tartozó emissziós határértékeknek kell a táblázat szerint megfelelni.

A fentiek alapján a Szakmai beszámoló részeként a kötelezettségvállalás igazolásához a  mezőgazdasági erőgép/traktor forgalmi engedélyének, valamint a megfelelőségi nyilatkozatának (COC) másolatát szükséges benyújtani. A megfelelőségi nyilatkozat mellett a mezőgazdasági erőgép/ traktor olyan típusjóváhagyása, gyártói igazolása is elfogadható, amely tartalmazza a meleg üzemi vizsgálathoz tartozó emissziós értékeket.