2016 május 10. 09:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása” című (KEHOP-1.3.0/2015 kódszámú) felhívás alábbi pontjai módosultak:
  • a felhívás preambulumában módosításra került a benyújtható előleg maximumának mértéke és összege;
  • a felhívás 3.2. pontjában bővítésre kerültek a Megvalósíthatósági Tanulmányra vonatkozó előírások, pontosításra került a Mérföldkövek alfejezet;
  • a felhívás 3.4.2. pontjának ingatlanokra vonatkozó előírásai módosultak;
  • a felhívás 3.8., „Önerő” pontja változtatásra került;
  • a felhívás 4.4. pontján belül a tartalmi értékelési szempontok alfejezete módosult;
  • a felhívás 5.4., Előlegre vonatkozó pontja bővítésre került;
  • a felhívás 5.5. pontja kiegészítésre került;
  • a felhívás 5.7. pontja változtatásra került;
  • a felhívás 5.8. pontjából kivételre került az in-house beszerzések tétele;
  • a felhívás 6. pontjában módosításra került a benyújtandó dokumentumok listája.