2017 március 24. 12:30
Módosult a „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című (IKOP-3.1.0-15 kódszámú) kiemelt felhívás dokumentációja.

Tájékoztatás a 2017. február 4. követően benyújtott támogatási előleg igénylésére vonatkozó szabályozásról:

A 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 117/A.§-a alapján központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett (a továbbiakban: kedvezményezett) részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A likviditási tervben a tárgy évet illetve az azt következő éveket egészen a projekt befejezésének évéig mindig naptári negyedéves bontásban kell kitölteni.

Részletek itt