2017 október 4. 11:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című (IKOP-3.1.0-15 kódszámú) felhívás dokumentációja.

A Felhívásban az alábbi módosítások történtek:

•    Kiegészítésre került a Felhívás „5.6. Az elszámolhatóság további feltételei” fejezete az alábbi bekezdéssel:
„Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás meghaladja az egymillió forintot.”
•    Az „5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások” fejezet pontosításra került az alábbi kiegészítésekkel:
A Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége) költségtípus maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve 7 %-ra módosult.
A fejezet kiegészítésre került az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában figyelembe veendő %-os korlátok maximális együttes értékével, amely nem lehet több, mint  15,5%.
•    Módosításra került a Felhívás „3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások”, „4.4. Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend” és „6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája” fejezete a Fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) vonatkozásában. A módosítás alapján a projekt fizikai befejezéséig a Fenntartható városi mobilitási tervnek elfogadásra kell kerülnie.

A módosított „Módszertani Útmutató a Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) készítéséhez” c. dokumentum a Segédletek között feltöltésre került.