2017 április 27. 13:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című (IKOP-3.1.0-15 kódszámú) felhívás dokumentációja.

A Felhívásban az alábbi módosítások történtek:

•    Törlésre került a támogatási előlegre vonatkozó 2 sz. lábjegyzet : „2 A támogatást igénylő a Felhívásban szereplőnél magasabb támogatási előleg nyújtását kezdeményezheti a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a magasabb támogatási előlegmérték szükségességét megalapozottan indokoló, a támogatási előlegnyújtás ütemezését megalapozó likviditási terv benyújtásával.”
•    A Felhívás „1.2. A rendelkezésre álló forrás” fejezetében pontosításra került a támogatott támogatási kérelmek várható száma.
•    Kiegészítésre került a felhívás „3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” fejezete az alábbi bekezdéssel:
A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.
•    A „3.5.1. Indikátorok” fejezet pontosításra került az alábbi kiegészítéssel:
„A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP – eredmény - indikátorok esetében.”
•    A „4.4. Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend” fejezet pontosításra került az alábbi kiegészítéssel:
„Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására.”
•    A Felhívás „5.4. Előleg igénylése” fejezete kiegészítésre került a likviditási terv benyújtására vonatkozó szabályozással, valamint az alábbi bekezdés kiegészítésre került a szolgáltatásvásárlás esetén nyújtandó előleg mértékével:
„Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának, szolgáltatásvásárlás esetén 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.”
•    A Felhívás „5.6. Az elszámolhatóság további feltételei” fejezete kiegészítésre került a nem közbeszerzés köteles beszerzésekre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokkal, illetve módosult az „E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség” pont.
•    A Felhívás „7. További információk” fejezetében módosításra került a projektfejlesztés kezdetének időpontja a támogatási szerződés megkötésétől számított 30 napra.

Tekintettel az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) Korm.határozat módosítására, a Segédletek között található ”IKOP_ÉFK_1247_2016 (V.18.) Korm. hat.” dokumentum módosításra került.