2016 november 11. 12:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban” című (IKOP-3.2.0-15 kódszámú) felhívás.

A Felhívásban az alábbi módosítások történtek:

•    Adminisztratív pontosítás történt a „3.1.1. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása” fejezet táblázatában szereplő alábbi támogatható tevékenységet érintően:
„Előkészítési tevékenység, amennyiben az előkészítendő projekt megvalósítására a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból nem kerül sor vagy megvalósítása az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből tervezett, vagy ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.” 

•    „4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” fejezetben a támogatási kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozat személyesen történő benyújtása esetén a benyújtás helye az alábbira módosult:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. (3. emelet, 305. ajtó)

A felhívás „4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” fejezetében történt módosítás átvezetésre került az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs felületen elérhető „Támogatási kérelem kitöltési útmutató” c. dokumentum „III. A támogatási kérelem véglegesítése és benyújtása” pontjában.