2017 december 22.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című (TOP-3.1.1-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1)    Módosult a Felhívás 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg 54 782 millió Ft-ról 58,94 milliárd Ft-ra.

2)    A Felhívás 3.1.5. pontja pontosításra került, illetve kiegészült a támogatási kérelem benyújtása előtt a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek esetében a csekély összegű támogatási kategória megjelölésével.

3)    A Felhívás 3.2. A) a32) I) pontja módosult. Közbringa-rendszer fejlesztése esetén a kerékpárokat a vagyonvédelem és a statisztikai adatgyűjtés érdekében GPS-szel is el lehet látni.

4)    A Felhívás 3.2. pontjában módosult az alábbi rész: „Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni, valamint kifizetési kérelmet kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez.”
Helyette: „Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.”

5)    A Felhívás 3.3.1. pontja kiegészült az alábbi bekezdéssel:
A 3.1.5. pont szerinti uniós állami támogatási kategóriával támogatott tevékenységhez kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek – figyelemmel az uniós állami támogatási szabályokra – kizárólag a csekély összegű (de minimis) támogatás keretében számolhatók el.

6)    A Felhívás 5.3. pontjában pontosításra kerültek a csekély összegű állami támogatásra vonatkozó szabályok.

7)    A Felhívás 5.5. pontjában a magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használatának esetére vonatkozó előírások módosultak az alábbiak szerint:
„Az elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezetének 6. pontját kell figyelembe venni.”

8)    A Felhívás 5.9.1. pontjának módosult a csekély összegű állami támogatásra vonatkozó szövegrész, továbbá a közszolgáltatásért járó ellentételezés szabályai kiegészültek az alábbival: „Támogatás kizárólag a támogatott tevékenység tekintetében a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti megbízási aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható.”

9)    Módosult a Felhívás 14. sz. mellékletét képező „Iránymutatás közúti biztonsági audit készítéséhez” c. dokumentum. Pontosításra kerültek az közúti biztonsági audit elvégzésének az esetei.

A kitöltőprogram módosítására a későbbiekben kerül sor.