2017 május 26. 14:30
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című (VEKOP-5.3.3-17 kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Pontosításra került a Felhívás 3.6.1 A projekt területi korlátozása pontja, amely a továbbiakban az alábbiakat írja elő:

„A megvalósítás helyszíne Pest megye közigazgatási területe.”

2.    Pontosításra került a Felhívás 5.5 pontjának 200 millió Ft összköltséget el nem érő projektekre vonatkozó egyszerűsített elszámolás módja, az „egyösszegű átalány” meghatározás elírás miatt „százalékban meghatározott átalányra” került módosításra, továbbá technikai pontosításra került a projekt-menedzsment és projekt-előkészítés elszámolhatóságának a feltétele.

3.    Módosításra került a Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei pont nem közbeszerzés-köteles tevékenységekre vonatkozó bekezdése.

4.    Kiegészítésre került a Felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek pontja az alábbi résszel:

•    Gyártási eljárások, termékleírások készítése;
•    Banki és pénzügyi költségek, (kivéve a kötelező elkülönített bankszámla nyitás és vezetés költsége) kamattartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
•    Jutalékok és osztalék, profit kifizetése;
•    minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően nem alátámasztott.”

5.    Törlésre került a felhívás mellékletei közül a költség-haszon elemzés módszertan és minta, mivel az a továbbiakban egységes helyen érhető el valamennyi TOP felhívás vonatkozásában a palyazat.gov.hu oldalon https://www.palyazat.gov.hu/node/54861