2020 augusztus 18. 09:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” című (TOP-1.1.1-15 kódszámú) felhívás.
1. A Felhívás
• 1.2 Rendelkezésre álló forrás pontjában a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg módosul.
• 3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam pontja kiegészítésre került a 98/2020. (IV.10.) Kormányrendeletben foglalt információkkal.
• 5.4 Előleg igénylése pontja jogszabályi hivatkozással kiegészítésre került.
• 5.5 pontja pontosításra került a kiküldetési rendelvény egyszerűsített elszámolására vonatkozóan.
• 5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok pontjának Regionális beruházási támogatásra vonatkozó része kiegészítésre került.
2. Veszprém megye Területi specifikus mellékletének
• 1.2. pontjában módosul a rendelkezésre álló keretösszeg, illetve a „A devecseri, a pápai és a sümegi járások számára elkülönített indikatív keretösszeg”.
• 5.1. pontjában a projekt maximális elszámolható összköltsége, továbbá az 5.2. pontjában az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegének maximuma is változik.
A kitöltő program később módosul.