2017 május 11. 13:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása” című (GINOP-3.2.4-8.2.4-16 kódszámú) felhíváshoz tartozó monitoring tájékoztató a felhívás módosításainak, illetve tartalmának megfelelően.

A monitoring tájékoztatóban a módosítások az alábbi pontokat érintették:

  • Az 1.1 A projekt fenntartási időszakára vonatkozó tudnivalók pont az alábbi mondattal egészült ki:

„Ezen kívül a bérbeadásra vonatkozóan az Eljárási Rend előírásait is figyelembe kell venni.”

  • A 2.1 A jelentéstétel pont az alábbi résszel egészült ki:

„A jelentéstétel ütemezését a Felhívások tartalma alapján projektév vagy speciális projektév szerint kell meghatározni. Ez alapján a Kedvezményezettnek a Felhívás tartalmával összhangban a jelentéstételi kötelezettsége speciális projektév szerint kerül meghatározásra.”

  • Módosult a 3.1 Kötelező vállalások pont a felhívás tartalmának megfelelően az alábbi további vállalással:

„2. A Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projektmegvalósítás helyszínén – több megvalósulási helyszín esetén együttesen - legalább 1 fő (éves átlagos statisztikai létszámot kitevő) állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől a fenntartási időszak végéig bizonyítható módon alkalmaz, illetve azok munkaszerződését és munkaköri leírását az esetleges ellenőrzések kapcsán bemutatja.”

A fentiek mellett a dokumentumban technikai módosítások történtek.

A monitoring tájékoztató letölthető az érintett felhívás pályázati dokumentációjának Segédletek pontjából.