2017 szeptember 13. 14:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása” című (GINOP-3.2.4-8.2.4-16 kódszámú) felhívás 4.4.1 fejezetében az értékelési határnapok dátuma az alábbiak szerint:

Módosuló pont megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

4.4.1

2017.09.30.

2017.10.03.