2016 május 10. 09:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése” című (KEHOP-1.5.0/2015 kódszámú) felhívás alábbi pontjai módosultak:
 • a felhívás preambulumában módosításra került a benyújtható előleg maximumának mértéke és összege;
 • a felhívás 3.2. pontjában bővítésre kerültek a Megvalósíthatósági Tanulmányra vonatkozó előírások, pontosításra került a Mérföldkövek alfejezet;
 • a felhívás 3.4.2. pontjának ingatlanokra vonatkozó előírásai módosultak;
 • a felhívás 3.8., „Önerő” pontja változtatásra került;
 • a felhívás 4.1. pontjában bővítésre került a támogatást igénylők köre;
 • a felhívás 4.4. pontján belül a tartalmi értékelési szempontok alfejezete módosult;
 • a felhívás 5.4., Előlegre vonatkozó pontja bővítésre került;
 • a felhívás 5.5. pontja kiegészítésre került;
 • a felhívás 5.7. pontja változtatásra került;
 • a felhívás 5.8. pontjából kivételre került az in-house beszerzések tétele;
 • a felhívás 6. pontjában módosításra került a benyújtandó dokumentumok listája.