2017 szeptember 29.
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A digitális munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban” című (VEKOP-8.5.4-17 kódszámú) felhívás.

1.    A Felhívás 1.1 pontjában a felhívás célja és a célcsoportja bővült képzési programot elsajátító, a szakképzési intézmények, szakképzési centrumok alkalmazásában álló pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberekkel, és a részcélok közt szerepel a digitális pedagógiai módszertani fejlesztések, képzések létrehozása és megvalósítása a szakképzés és a felnőttképzés területén.
2.    Módosult a Felhívás 3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek pontok alá tartozó tevékenységek besorolása, oly módon hogy egyes tevékenységes átkerültek a 3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek pont alá.
3.    A Felhívás 3.4.1.1 aa) és ab) pont kiegészült a megbízási jogviszonnyal a b) pontjában 1 fő helyett 2 fő szakmai vezető szerepel, heti 16 órában szükséges ellátni a feladatokat. A c) pont kiegészítésre került a pedagógusi munkakörre vonatkozó elvárással.
4.    A Felhívás 3.4.1.1 f) pontja Egyéb szakmai elvárosok kiegészítésre került.
5.    A Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pont kiegészítésre került az alábbi műszaki-szakmai eredményekkel:
•    IKER 3-4 szintű Digitális kompetencia fejlesztésben résztvevő pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma, akik a szakképzési centrumok alkalmazásában állnak
•    IKER 3-4 szintű tanúsítvánnyal és digitális eszközzel rendelkező pedagógus munkakörben dolgozók száma, akik a szakképzési centrumok alkalmazásában állnak
6.    A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontból kihúzásra került az elszámolás kötelezettsége.
7.    A Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja kiegészítésre került három indikátorral: Munkaerő-piaci kompetencia-fejlesztésben részt vevők száma; A képzés során tanúsítványt, vagy bizonyítványt szerző résztvevők száma; Munkaerőpiaci kompetencia fejlesztésben részt vevő alapfokú(ISCED1) vagy alsóközépfokú (ISCED2) végzettséggel rendelkező résztvevők.
8.    A Felhívás 3.8. Fenntartási kötelezettség megfogalmazása módosult.
9.    A Felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontjában módosult a támogatási kérelem benyújtásának határideje 2017. november 2-ra.
10.    A Felhívás 5.5 pontja kiegészítésre került az alábbi mondattal: Az országos kihatású tevékenységekre eső költségeket arányosítani szükséges. Az arányosítás indoklását és módszerét a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. Törlésre kerültek a átcsoportosíthatóság korlátai. Beillesztésre került a pedagógusi munkakör beszerzéseire vonatkozó lehetőség.
11.    A Felhívás 5.5.1 t) pontja módosult arra, hogy bármely költségre át lehet csoportosítani.
12.    A Felhívás 5.6 pontjából törlésre került a nem közbeszerzési köteles beszerzések vonatkozásában az összeférhetetlenségi szabályok.