2017 június 15. 13:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Digitális környezet a köznevelésben” című (VEKOP-7.3.3-17 kódszámú) felhívás módosítására szakmai pontosítások miatt kerül sor.

1)    1.1 A felhívás indokoltsága és célja és a 4.1 Támogatást igénylők köre pontjában a projekt célcsoportjai közül a készségfejlesztő iskola törlésre került.

2)    3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pont II. a), b), d) g), h), III., IV b) pontjai az alábbiakra változtak:
„…
a) A támogatott intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétele, digitális kompetenciáinak fejlesztése elsősorban az összeállított vagy választott digitális pedagógiai módszertani csomaggal összhangban;
b) A digitális pedagógiai módszertani fejlesztéshez összeállított, vagy választott csomag(ok) használatára való felkészülés és tanórákon történő alkalmazás kipróbálása[1];
d) Az implementációt támogató események (pl. szakmai napok, workshop-ok, videokonferenciák, tantestületi tréningek) szervezése, online tanári közösségek kialakítása, legalább a programba bevont intézmények közötti tapasztalatcsere (az alkalmazott tananyagok, módszertanok, eszközök, programok vonatkozásában) megvalósítása;
g) Az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok intézményi bevezetésének előrehaladását nyomon követő önértékelés, a digitális pedagógiai gyakorlat pedagógiai folyamatokba történő beépülésének vizsgálata, javaslatok megfogalmazása az intézményi digitális fejlesztési terv számára;
h) Szakmai beszámoló készítése a fejlesztési terv megvalósulásáról a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (a továbbiakban DPMK) által meghatározott szempontok szerint.

III. Az alkalmazandó digitális pedagógiai módszertani csomag megvalósítását támogató intézményi digitális környezet feltételeinek megteremtése

IV. Támogató szolgáltatások biztosítása

b) A módszertani csomag intézményi bevezetését támogató szolgáltatások (pl. helpdesk, rendszergazdai szolgáltatás) kialakítása és elérhetőségének biztosítása;”

3)    3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont Digitálistartalom-fejlesztés eredmény esetében a leírás az alábbiakra változott:

„A projektbe bevont pedagógusok közül a digitális pedagógiai módszertan tanórai alkalmazásában résztvevők által létrehozott és az NKP-n megosztott digitális óravázlat, óraterv, tanmenet vagy tananyag száma bevont pedagógusonként és tanévenként.”

4)    4.1 Támogatást igénylők köre pontban többcélú intézmény fenntartóinál nevesítésre került, hogy mely intézményegysége vonatkozásában nyújthat be kérelmet és a DPMK elérhetősége is megjelenik:

-    általános iskola
-    gimnázium
-    alapfokú művészeti iskola
-    gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény (kivéve szakiskola, készségfejlesztő iskola, és fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola)

Elérhetőség: www.dpmk.hu; info@dpmk.hu

5)    4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontban a támogatási kérelmek végső beadási határideje 2018. február 1-re módosult és az ezt követő 2 utolsó szakasz törlésre került.

6)    5.3 A támogatás mértéke, összege pontban a maximum mérték 3 bevont intézmény esetén 85, 4 bevont intézmény esetén 110 millió Ft-ra változott.

7)    Módosult a Módszertani és műszaki útmutató.