2019 április 2. 09:45
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Digitális Jólét Pénzügyi Program - Hitelprogram” (GINOP-8.2.6-18 kódszámú) Termékdokumentációjában a mai nappal az alábbi főbb módosítások történtek:

Termékleírásban:

•        átalakításra került a Termékleírás struktúrája a könnyebb kezelhetőség érdekében;

•        pontosításra került a Hitelprogram célja;

•        kibővítésre került az előszűrés elindításának lehetősége a közvetlen, online benyújtással;

•        bővült az elszámolható költségek köre a közvetlenül a projekthez kapcsolódó egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új tárgyi eszközök beszerzés lehetőségével (az elszámolható költség maximum 10%-a lehet);

•        eltörlésre került az információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés egyenként minimum nettó 30.000 Ft-os érték korlátozása;

•        jogszabályi változás miatt módosult az elszámolható szállásköltség korlátja vendégéjszakánként bruttó 15.000 Forintra;

•        eltörlésre került az eszközbeszerzés + immateriális javak elszámolható költséghez viszonyított minimum 30%-os korlátja;

•        törlésre kerültek a nyújtható biztosítékok közül a természetes személyek kezessége.

Hitelkérelmi nyomtatványban:

•        egyszerűsítésre és átalakításra került a Hitelkérelmi nyomtatvány;

•        törlésre került a hitelcél megnevezés kiválasztása;

•        beszúrásra került a „kérelem címe” sor;

•        átdolgozásra került „A projekt tervezett anyagi-műszaki összetétele (költségvetése)” táblázat;

•        a Felajánlott biztosítékok pontban a Jogi személy készfizető kezességénél a kezesség nyújtó nevét és adószámát is szükséges megadni;

•        óvadék kezelő hitelintézet által vállalt garancia esetén az óvadék kezelő adatainak megadásához szükséges táblázat került beszúrásra;

•        a nyilatkozatban jogszabályi változás miatt módosításra került a Nemzetgazdasági Minisztérium megnevezése Pénzügyminisztériumra;

•        az adatkezelési nyilatkozatban az adatkezelők köre kibővítésre került a Digitális Jólét NKft-vel a módosított előszűrés indítás miatt;

•        csökkent a benyújtandó dokumentumok száma;

•        kialakításra került a Hitelkérelmi nyomtatványhoz kapcsolódó Kitöltési útmutató.