2017 február 13. 15:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:

Módosuló pont megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

4.4.2 pontja: Kiválasztási kritériumok

2. Hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok pont kiegészítésre került az alábbi tétellel:

„A projektszintű likviditási terv benyújtásra került (amennyiben releváns)”

 

4.3 pontja: A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében: 2017. február 6. - 2017. március 6. között lehetséges

 

Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult önkormányzatok esetében: 2017. február 6. - 2017. március 14. között lehetséges

 

5.4 pontja: Előleg igénylése

 

A pont kiegészítésre került az alábbiak alapján:

„Támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.”

 

6.1 pontja: A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája

 

A pont kiegészítésre került az alábbiak alapján:

4. Amennyiben releváns, a projektszintű likviditási terv

A Felhívás szakmai mellékletei

A pont kiegészítésre került az alábbi melléklettel:

3. számú melléklet: Projektszintű likviditási terv sablon