2018 december 14. 11:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című (VP2-4.1.3.6-17 kódszámú) felhívás dokumentációja.

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1.    Módosultak a 3.4.1.1. (Műszaki és szakmai elvárások)  fejezet III. 9. és 13., valamint a IV. 4. pontjai: Amennyiben a projekt keretében csak az ültetvényhez tartozó támrendszer építése történik, nem szükséges építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot benyújtani. Az ültetvényhez tartozó támrendszer építéséhez kapcsolódóan nem szükséges az adott   szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, valamint az építési és felmérési napló vezetése, továbbá az ültetvényhez tartozó támrendszer építéséhez kapcsolódóan az Építési Normagyűjtemény alkalmazása.

2.    Kiegészült a 3.4.1.1. (Műszaki és szakmai elvárások) fejezet V. pontja (Öntözésfejlesztéssel kapcsolatos elvárások) a 3.2.1. I. (amennyiben a projekt során létesített víztározó öntözési célt is szolgál), és II. pont tevékenységekre vonatkozó szabályozásban egy „1.a.” jelzésű alponttal. A kiegészítés értelmében nem minősül öntözött terület növekedését eredményező projektnek az a projekt, amely olyan területen valósul meg, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 évben - bármilyen időtartamig öntözésre jogosító vízjogi engedéllyel rendelkeztek, és amelyet legalább egyszer ténylegesen öntöztek, de a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az öntözéssel már ténylegesen felhagytak, azaz annak vonatkozásában nem rendelkeznek öntözésre jogosító hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

3.    A 4.1. (Támogatást igénylők köre) fejezet kiegészítésre került: a módosítás értelmében a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint is igazolhatják a jogosultsági feltételek teljesítését. E módosítással párhuzamosan a 6.1. (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek) fejezet 1 és 2. pontjai kiegészültek.
4.     Módosult a felhívás 5.6 (Az elszámolhatóság további feltételei) című fejezet 3. számú alpontja:
„Jelen Felhívás keretében lehetőség van egyszeri elszámolásra. Amennyiben a kedvezményezett a Támogatói Okirat hatálybalépését követően az egyszeri elszámolást választja, haladéktalanul köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak. Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra, illetve többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető, ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása. Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.”

5.   A felhívásban egységesen módosításra került a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre, továbbá a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások is átvezetésre kerültek.

    A fenti módosításokkal összhangban módosul a Támogatói Okirat is.