2020 október 12. 15:15
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című (TOP-6.2.1-19 kódszámú) felhívás.

1. A Felhívás 1.2. pontjában módosul a Felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg.
2. A Felhívás 5.4. pontja kiegészítésre került az alábbival: „A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának adott időállapot szerinti releváns rendelkezése határozza meg.”
3. A Felhívás 5.5. pontjában pontosításra kerültek az egyszerűsített elszámolásra vonatkozó elvárások, valamint a százalékban meghatározott átalány elszámolhatósági feltételei módosításra kerültek.
Továbbá duplikáció miatt törlésre került az alábbi bekezdés: „Egyszerűsített elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles elszámolásához/támogatás igényléséhez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, illetve a NAV felé bejelentett iratmegőrzési helyén sem köteles a kapcsolódó dokumentumokat elkülönítetten tárolni, kezelni.”
4. Módosult Pécs Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletének 1.2. pontjában a rendelkezésre álló keretösszeg, 4.3. pontjában a benyújtási határidő záró dátuma 2020. november 20-ra, 5.2. pontjában a projekt elszámolható összköltsége, és 5.3. pontjában az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 400 millió Ft-ról 500 millió Ft-ra.