2018 március 12. 11:45
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Biztos Menedék” című (EFOP-1.2.5-16 kódszámú) felhívás kapcsán az alábbi módosításokra került sor.
  • A Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén című fejezet tartalma törlésre került. A fejezet eredeti tartalma jelen Felhívás tekintetében nem releváns rendelkezéseket tartalmazott.
  • A Felhívás 6.2. A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listájából törlésre került az Adatfeldolgozási megbízási szerződés dokumentum.
  • A Felhívás 8. A felhívás szakmai melléklet fejezetéből törlésre került az Adatfeldolgozási megbízási szerződés minta dokumentum és az ESZA kérdőív és kitöltési útmutató.

 

A felhívás tartalma egyéb tekintetben nem változott.