2017 június 16. 09:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében módosult „Barnamezős területek rehabilitációja” című (TOP-2.1.1-16 kódszámú) felhívás.

1.    A Felhívás 3.1.1.2 pontjában a Választható, önállóan támogatható tevékenység köre kiegészült az állami tulajdonú, önkormányzati vagyonkezelésben álló ingatlanokon történő beavatkozásokkal.

2.    A Felhívás 3.4.1.2 pontja kiegészítésre került az alábbi szabályozással:
„A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.”
3.    A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pont 1. c.) alpontjában pontosításra került, hogy a rendezett tulajdonviszonyokat igazoló dokumentumokat szükséges a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül benyújtani.

4.    A Felhívás 5.4 pontja kiegészült az alábbi, likviditási tervre vonatkozó szabályozással:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.”
5.    A felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben egyes megyék benyújtási határideje az alábbi dátumokra módosult:
•    Baranya megye: 2017.07.14.
•    Győr-Moson-Sopron megye: 2017.08.15.
•    Vas megye: 2017.07.14.