2017 május 8. 09:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Barnamezős területek rehabilitációja” című (TOP-2.1.1-16 kódszámú) felhívás.

1.    A Felhívás 3.4.1.1 pont A) 2. alpontjában a megvalósítás helyszínével kapcsolatos tulajdonviszony elvárások felsorolása kiegészítésre került a konzorciumi partner megjelenítésével.

2.    A Felhívás 3.6.1 pontjában a jogosult területfelhasználási egységek köre módosult azzal, hogy az erdőterületek közül már nem csak a védelmi erdő, hanem minden erdő területfelhasználásba tartozó terület jogosult az OTÉK 6. § (3) b) 3. alapján.

3.    A Felhívás 4.4.2 pont 3. alpontjában a 1.3 értékelési szempont módosításra került, a második mondat törlésével.

4.    A Felhívás 5.5 pontjában a 200 millió Ft-ot Ft elszámolható összköltséget nem meghaladó projektek esetében alkalmazandó egyszerűsített elszámolás esetében egyértelműsítésre került, hogy ez százalékos átalány alkalmazását jelenti, valamint a projektmenedzsment tevékenység esetében az elszámolhatóság feltétel a záró kifizetési igénylés benyújtására módosult.

5.    Módosult a Felhívás 5.6 pontjában a piaci árak igazolására vonatkozó szabályozás, amely során – többek közt – bekerült a felhívásba a támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó költség-alátámasztás szükségessége is.

6.    A Felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek köre kiegészítésre került az alábbival: „minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően nem alátámasztott”.

7.    A Felhívás 6.1 pontjában a csatolandó mellékletek köre kiegészítésre került az alábbival:

Árajánlatok:
a)    A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 darab árajánlat, vagy műszaki terv/műszaki leírás.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
b)    Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység esetében tervezői költségbecslés.
c)    Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.

8.    A Felhívás 6.1 pontjában a Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv mellékelt felsorolása után beszúrásra került az „amennyiben releváns” kifejezés.

9.    A Felhívás 6.1 pontjában a felsorolt mellékletek köre kiegészült az „Önerő nyilatkozat (amennyiben releváns)” melléklet felsorolásával.

10.    A felhívás 5. sz. mellékleteként megjelent „Útmutató a költség-haszon elemzés elkészítéséhez” c. dokumentum törlésre került, mivel az aktuális dokumentum csomag feltöltésre került a Széchenyi 2020 honlapon a TOP általános mellékletei közé (https://www.palyazat.gov.hu/node/54861).