2019 március 6. 11:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Barnamezős területek rehabilitációja” című (TOP-6.3.1-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás az alábbiak szerint módosult:

1)    A Felhívás első oldalán a támogatási előlegre vonatkozó szövegrész módosult az alábbiak szerint: „Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.”
2)    A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra, illetve a szövegrész kiegészítésre került a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékleteire (pénzügyi összesítők) való hivatkozással.
3)    A Felhívás 3.1.5 pontjában módosultak az állami támogatásokra vonatkozó szabályok kiegészültek az alábbiakkal:
a.    a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységnek minősül (pl. hatósági tevékenység, térítésmentesen hozzáférhető kulturális tevékenység vagy olyan, a kulturális és természeti örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység, amely nem tekintendő gazdasági tevékenységnek, vagy
c.    amennyiben a támogatást igénylő dokumentálja, hogy a támogatásban részesített tevékenység kizárólag helyi jelentőséggel bír, és így a támogatási intézkedés nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet (a külföldi látogatók száma marginális),
d.    amennyiben a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységre használt infrastruktúra ún. szokásos létesítményeihez kapcsolódik (ilyen szokásos létesítmény például egy múzeum büféje, ha a múzeum tevékenysége a fenti a) pont alapján nem minősül gazdasági tevékenységnek

Továbbá a táblázat utolsó sorában pontosításra került, hogy a 3.3.1 A támogatási kérelem benyújtása előtt a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek csak abban az esetben sorolandók csekély összegű támogatási kategóriába, amennyiben a főtevékenység olyan állami támogatási kategóriával érintett, melynél előírás az ösztönző hatás teljesítése.

4)    A Felhívás 5.6. pontja módosult, kiegészítésre került az alábbi szabályozással:
Az 5.7 pontból ide került áthelyezésre az alábbi szabályozás: „Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.” és „Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.”
5)    A Felhívás 5.7. pontja esetében:
a)    pontosításra került, hogy a műszaki ellenőri szolgáltatás költségébe nem értendő bele a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségei,
b)    kiegészült az alábbiakkal: „A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”.