2017 február 10. 14:45
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása” című (GINOP-5.3.3-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy

  • a felhívás címlapján, illetve 5.4 előleg igénylése pontban a maximális előleg mértéke 25%-ról 50%-ra nőt, továbbá a 5.4 pont az alábbi mondattal egészült ki:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.”

  • a felhívás 2. pontjában az ügyfélszolgálat elérhetősége az alábbi módon változott:

„Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:3014 óráig fogadják hívását.”

  • a felhívás 5.6 az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbi ponttal egészült ki:

„p)        Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

q)         E-beszerzés funkció használata jelen felhívás esetében nem releváns.

r)          Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:

  • kis támogatástartalmú számlák összesítője azon forintban kiállított számlák esetén, ahol a számla támogatástartalma nem haladja meg az 500 000 forintot, valamint az adott költség más költségösszesítőbe nem sorolható
  • személyi jellegű költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei esetében
  • utazási és kiküldetési költségek összesítője a projekt menedzsment költségei és a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak utazási költségei esetében
  • általános (rezsi) költségösszesítő a projekt általános (rezsi) költségei tekintetében
  • anyagköltség összesítő a projekt menedzsment megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség esetében”