2017 december 21. 12:45
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a közleményben felsorolt felhívás az alábbiak szerint módosult:

1.    A beruházási jellegű felhívások 3. fejezetében változtak az Építési Normagyűjtemény alkalmazásával kapcsolatos következő szabályok:

„Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó.
a.         A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.
b.         2017. december 1. előtt benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában ugyancsak a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY szerinti referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.
c.         2017. december 1. napjától benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni.”

2.    A felhívás módosult a Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások és az Elszámolhatóság további feltételei című pontokban a következők tekintetében:

Törlésre került a szabály, amely szerint a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül a kedvezményezett köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával.
A Kedvezményezett - egyszeri elszámolás kivételével - a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt elszámolási kötelezettség betartására köteles.

Fentiek szerinti tartalommal a Vidékfejlesztési Program alábbi felhívása került módosításra:

Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás (VP3-5.1.1.2-17)