2017 december 21. 10:45
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a közleményben szereplő felhívás az alábbiak szerint módosult:
  1. A felhívás 3. fejezetében változtak az Építési Normagyűjtemény alkalmazásával kapcsolatos következő szabályok:

„Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó.

a.         A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.

b.         2017. december 1. előtt benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában ugyancsak a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY szerinti referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.

c.         2017. december 1. napjától benyújtott kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni.”

Fentiek szerinti tartalommal a Vidékfejlesztési Program alábbi felhívása került módosításra:

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései (VP4-16.5.1-17)